جهت پرداخت شارژ حساب و یا پرداخت هزینه پنل به ۴ روش میتوانید اقدام کنید.

پرداخت انلاین

پرداخت از طریق درگاه موبایل #۷۱۵۳۲۱*۳۶۱۱۱*۷۲۰*

شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۵۳۹۱۷۱۲۸۰ (مهیار ابره مرادی پور)

شماره حساب بانک صادرات ۰۱۰۸۴۰۳۴۱۳۰۰۷