قیمت خطوط ۱۰۰۰

نوع خط

انتخابی (تومان)

غیر انتخابی (تومان)

خط ۱۴ رقمی

۳۳۰۰۰

۲۰۰۰۰

خط ۱۳ رقمی

۶۸۰۰۰

۳۵٫۰۰۰

خط ۱۲ رقمی

۱۲۵۰۰۰

۷۰٫۰۰۰

خط ۱۱ رقمی

۲۷۰٫۰۰۰

۱۴۰٫۰۰۰

خط ۱۰ رقمی

۳۶۰۰۰۰

۱۸۰٫۰۰۰

خط ۹ رقمی

۴۷۰۰۰۰

۲۵۰٫۰۰۰

خط ۸ رقمی

۶۰۰۰۰۰

۳۶۰۰۰۰


 قیمت خطوط ۲۰۰۰

نوع خط

قیمت (تومان)

خط ۱۲ رقمی

۲۱۰۰۰۰

خط ۱۱ رقمی

۲۴۰۰۰۰

خط ۱۰ رقمی

۳۷۰۰۰۰

خط ۹ رقمی

۶۸۰۰۰۰

خط ۸ رقمی

۱۳۵۰۰۰۰


 قیمت خطوط ۳۰۰۰

نوع خط

قیمت (تومان)

خط ۱۴ رقمی

۲۰۰۰۰

خط ۱۲ رقمی

۸۵۰۰۰

خط ۱۰ رقمی

۱۰۰٫۰۰۰

خط ۹ رقمی

استعلام

خط ۸ رقمی

استعلام

 


قیمت خطوط ۵۰۰۰

نوع خط

قیمت (تومان)

خط ۱۴ رقمی

رایگان

خط ۱۳ رقمی

۱۵۰۰۰

خط ۱۲ رقمی

۳۳۰۰۰

خط ۱۱ رقمی

۴۸۰۰۰

خط ۱۰ رقمی

۷۲۰۰۰

خط ۹ رقمی

۱۰۵۰۰۰

خط ۸ رقمی

تماس بگیرید

تبصره : خرید رنجی خطوط شامل تخفیف ویژه می گردد. جهت اطلاع از شرایط و قیمت، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.